Zasady publikowania - Mazowsze Studia Regionalne

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Redakcja przyjmuje artykuły mieszczące się w objętości 20 000 – 30 000 znaków ze spacjami (tj., ½ – ¾ arkusza wydawniczego) + ilustracje. Artykuły nie mieszczące się w tym przedziale nie będą publikowane.

Każdy tekst musi ponadto zwierać:

– słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł w językach polskim i angielskim,

– streszczenia/abstrakt w językach polskim i angielskim o objętość 2000 – 2500 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:

 

 

Struktura streszczenia według rodzaju publikacji

studia 
przypadków 
(case study)

opracowanie 
wyników badań 
(research paper)

przegląd 
literatury 
(literature reviev)/
noty biograficzne
(biography)

innowatorskie 
rozwiązania 
(conceptual paper)

informacje 
o stanie badań 
(general review)/
recenzje książek
(book review)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach)

wnioski/wyniki (findings)

rekomendacje (practical 
implications)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach)

wnioski/wyniki (findings)

ograniczenia 
badawcze/
rekomendacje
(research 
limitations/
implications)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy 
(design/
methodology/
approach)

wnioski wyniki
(findings)

ograniczenia 
badawcze/
sugestie
(research 
limitations/
implications)

rekomendacje 
(practical 
implications)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy 
(design/
methodology/
approach)

wnioski/wyniki (findings)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

cel (purpose)

konstrukcja
/metodologia/
sposób analizy (design/
methodology/
approach)

wnioski/wyniki 
(findings)

rekomendacje 
(practical 
implications)

ocena/
podsumowanie
(originality/value)

 – informację o autorach w językach polskim i angielskim o objętość 300-350 znaków ze spacjami, przygotowane według następującego wzoru:

tytuł naukowy, imię i nazwisko, specjalizacja, przynależność do organizacji naukowych, afiliacja (w tym pełne dane kontaktowe)

przykład: 
prof. WUS dr hab. Tomasz Iksiński– specjalizuje się w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego; członek Polskiego Towarzystwa JST, prezes Związku Pomocy Wzajemnej; kontakt do autora: Instytut Badań nad Zarządzaniem, ul. Pomocna 16, 00-708 Warszawa, 
e-mail: t.iksinski@ibz.pl

– bibliografię załącznikową, tzn. spis materiałów źródłowych/literatury na końcu tekstu.

Teksty publikowane w MAZOWSZE Studia Regionalne opracowywane są według przedstawionego w pliku do pobrania stylu edytorskiego, tożsamego ze stylem edytorskim APA (Publication Manual of the American Psychological Association). 

Do redakcji należy nadesłać plik z artykułem oraz oddzielnie pliki tekstowe (sam tekst), pliki graficzne (każda ilustracja w oddzielnym pliku) i pliki z wykresami. Pliki tekstowe powinny być zapisane w dowolnej wersji edytora MSWord (format .doc lub .docx) lub WordPerfect (format .rtf). Pliki graficzne przyjmowane są w formatach .tif, .tiff, .jpg (bez kompresji) lub .pdf. Pliki z wykresami zapisane w dowolnej wersji programu Excel (format .xls lub .xlsx). Nadsyłane materiały powinny spełniać wymagania techniczne podane w pliku dla autorów.

PLIK DO POBRANIA przez AUTORÓW.