Editorial board - Mazowsze Studia Regionalne

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.
Afiliacja:

Université de Lyon (Lumière Lyon 2) UFR Temps et territoires – Département de Géographie

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości – Kierownik;
 • Zaoczne Studium Doktorskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kierownik
Specjalizacja:

zarządzanie w sektorze publicznym oraz w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach; bankowość i finanse, konkurencyjność i marketing, audyt strategiczny

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:
 • European Group for Public Administration (EGPA)
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds
 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel
 • International Research Society for Public Management (IRSPM)
 • członek kapituły konkursu “Teraz Polska”
 • Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”
Najważniejsze publikacje:
 • 2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja) i Piotr Modzelewski (redakcja)|książka
 • W poszukiwaniu „ekonomii społecznej”, (w:) Niedoskonała globalizacja, Warszawa, Krzysztof Opolski |artykuł
 • 2013, New approach to network in public administration, “Journal of Applied Business and Economics”, t. 14, nr 5, s. 99–109, Krzysztof Opolski, Agata Kocia, Piotr Modzelewski |artykuł
 • 2013, Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej, (w:) Ekonomia, teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Krzysztof Opolski i Tomasz Potocki |artykuł
 • 2011, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Krzysztof Wiśniewski |książka
 • 2010, Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Tomasz Świst |książka
 • 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja), Krzysztof Wiśniewski, Magdalena Werda |książka
 • 2008, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu – Centrum Doradztwa i Wydawnictw Multi-Press Sp. z o.o., Warszawa, ss. 186, Krzysztof Opolski (redakcja)|książka
 • 1998, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawa, ss. 138, Krzysztof Opolski |książka

Member

Afiliacja:

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Member

Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-społeczne

President

Afiliacja:

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:

Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Architektury Krajobrazu

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

#
#
#
#
#

Member

Afiliacja:

Uniwersytet w Wageningen, Holandia

#
#
#
#
#

Member