On-line edition 10.21858/msr.31 - Mazowsze Studia Regionalne

To help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to allow our collection of information. The details can be found under the following link: Privacy policy.
DOI: 10.21858/msr.31
Number: 2019/31
Część I. Analizy i Studia / Part. I Analyses and Studies
Anna Ostrowska-Tryzno, Hanna Nałęcz, Anna Pawlikowska-Piechotka, Tradition of child’s playgrounds in Poland and Europe
DOI: 10.21858/msr.31.01
p.: 11
Anna Żurawiecka, Agata Kocia, Recent changes in waste management – legal and economic analysis
DOI: 10.21858/msr.31.02
p.: 39
Anna Wieczorek, A cemetery in a local spatial development plan
DOI: 10.21858/msr.31.03
p.: 55
Zbigniew Cieszkowski, Study of the microgeneration development in the Siedlce subregion including basic effects of electricity microgeneration development in other subregions of Mazovia Voivodeship
DOI: 10.21858/msr.31.04
p.: 75
Mateusz Idzik, A special element in an environment – searching for ”traces” and inspiration in the concept of the ”Wola Park” metro station
DOI: 10.21858/msr.31.05
p.: 115
Część II. Samorząd / Part II. Self government
Justyna Klimkowska, Katarzyna Pawłowska, Implementation of Regional Territorial Investments on the example of the Ostrołęka subregion
DOI: 10.21858/msr.31.06
p.: 135
Urszula Gadomska, Beata Gochnio, Elżbieta Polak, Planned development of energy transmission networks in Mazovia Voivodeship
DOI: 10.21858/msr.31.07
p.: 149
Część III. Varia / Part III. Miscellaneous
Anna Pawlikowska-Piechotka, The 90th Anniversary of the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw
DOI: 10.21858/msr.31.08
p.: 173
Ks. Ryszard Sadowski, Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Sprawozdanie z XIII ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Ekologia Humanistyczna”
DOI: 10.21858/msr.31.09
p.: 185